Presentación e defensa da tese

As condicións, procedementos e prazos para a tramitación da defensa da tese de doutoramento na Universidade de Vigo están establecidas no seu Regulamento de Estudos de Doutoramento (modificado en Consello de Goberno de 7 de febreiro de 2017). Toda a información relativa a este procedemento está dispoñible na páxina web da Escola de Doutoramento.

Inclúese información respecto de:

Guía: etapas para a presentación da tese de doutoramento
 

 
Unha vez presentada unha tese de doutoramento ante a Comisión Académica, esta xulgará se os méritos incluídos na mesma e o traballo presentado merecen a autorización para a continuación do procedemento. En todo caso será condición suficiente a inclusión en devandita tese dun traballo de carácter investigador. Así mesmo velará porque a composición dos tribunais sexa correcta e os investigadores convidados ao mesmo sexan investigadores de prestixio no campo de traballo.

 

Teses defendidas

Object recognition in road and urban environments from massive datasets collected by mobile mapping sensors
09/03/2018 | Mario Soilán Rodríguez
Directores: Belen Riveiro Rodriguez, Pedro Arias Sanchez | Mención internacional

Geospatial data automatic processing and its final representation using machine learning techniques
27/10/2017 | Martín Rodrigo Bueno Esposito
Directores: Higinio Gonzalez Jorge, Joaquín Martínez Sánchez | Mención internacional

Desarrollo de un sistema SIG de gestión de carreteras basado en datos georreferenciados 3D de alta densidad
21/07/2017 | María Rosa Varela González
Directores: Belen Riveiro Rodriguez, Higinio Gonzalez Jorge

Optimización de los sistemas y procesos de control de calidad de productos biomásicos residuales
08/06/2017 | Juan Luis Rodríguez Somoza
Director: Luís Ortiz Torres

Structural assessment of masonry arch bridges by combination of non-destructive testing techniques and advanced numerical modelling
29/03/2016 | Borja Conde Carnero
Directores: Belen Riveiro Rodriguez, Pedro Arias Sanchez

New advances in 3D modeling of structural frames from LiDAR data: inspection and structural control
11/11/2015 | Manuel Cabaleiro Núñez
Directores: Pedro Arias Sanchez, Jose Carlos Caamaño Martinez | Mención internacional

Potencialidad del sistema GPR para aplicaciones militares y de seguridad
27/07/2015 | Xavier Núñez Nieto
Directores: Henrique Lorenzo Cimadevila, Mercedes Solla Carracelas