Asignación de Titores/as de tese

Unha vez admitido definitivamente no programa.

Documento de actividades

Unha vez matriculado no programa.

Compromiso de supervisión

No primeiro mes despois da matricula.

Asignación de Directores/as de tese

Nos tres primeiros meses despois da matricula.

Plan de Investigación

Nos seis primeiros meses despois da matricula.
Aprobación pola Comisión Académica.

Actividades formativas e de desenvolvemento da tese

Seguinte ano despois da aprobación do Plan de Investigación.

Defensa anual do Plan de Investigación

Entre os meses de maio e xuño.
Avaliación do Plan de Investigación e o Documento de actividades.
Aprobación pola Comisión Académica.

Defensa da tese

Tres anos a tempo completo desde a primeira matricula, prorrogables 1+1 anos máis.
Cinco anos a tempo parcial desde a primeira matricula, prorrogables 2+1 anos máis.