COMPETENCIAS BÁSICAS | CAPACIDADES E DESTREZAS | OUTRAS COMPETENCIAS

 

Competencias básicas

CB11
Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e dos métodos de investigación relacionados con dito campo.

CB12
Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

CB13
Contribución á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

CB14
Realización dunha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

CB15
Capacidade de comunicarse coa comunidade académica e científica, e coa sociedade en xeral, sobre os seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

CB16
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, do avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

Capacidades e destrezas

CA01
Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

CA02
Encontrar as preguntas claves que hai que responder para resolver un problema complexo.

CA03
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novidosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

CA04
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinario.

CA05
Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

CA06
A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Outras competencias

CM1
Desenvolver a actividade investigadora con responsabilidade social e integridade científica.

CM2
Deseñar un proxecto de investigación competitivo nas Xeotecnoloxías aplicadas ao campo da construción, a enerxía e a industria.

CM3
Intercambiar e contrastar resultados e xuízos con outros investigadores sobre o desenvolvemento da propia Tese Doutoral e outras investigacións en congresos ou reunións científicas nacionais ou internacionais no ámbito das Xeotecnoloxías aplicadas ao campo da construción, a enerxía e a industria.

CM4
Realizar unha contribución orixinal e relevante á investigación científica nas áreas de desenvolvemento e aplicación de Xeotecnoloxías na construción, a enerxía e a industria que sexa recoñecida como tal pola comunidade científica internacional.

CM5
Integrar coñecementos teóricos e prácticos avanzados e de metodoloxía científica en ámbitos de investigación concretos nas áreas de desenvolvemento e aplicación de Xeotecnoloxías na construción, a enerxía e a industria.

CB7
Capacidade de desenvolver a actividade investigadora con responsabilidade social e integridade científica.