Descrición Comezo Fin
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Convocatoria aberta
18/09/2020 15/11/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria aberta
01/07/2020 31/03/2021
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2020
Convocatoria pechada
01/01/2020 31/01/2020

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas urxentes e excepcionais COVID-19
Convocatoria pechada
28/05/2020 19/06/2020
Bolsas de axuda ao estudo 2019/2020
Convocatoria pechada
21/05/2020 19/06/2020
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Convocatoria aberta
18/09/2020 15/11/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria aberta
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2020 10/10/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Convocatoria pechada
11/10/2019 31/10/2019

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019
Convocatoria pechada
24/10/2019 14/11/2019

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos predoutorais
Convocatoria pechada
01/09/2020 09/10/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)
Convocatoria pechada
14/06/2019 15/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Convocatoria pechada
01/08/2019 02/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
07/02/2020 06/03/2020

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2019
Convocatoria pechada
14/01/2020 28/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2019
Convocatoria pechada
18/12/2019 15/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2019
Convocatoria pechada
17/12/2019 14/01/2020
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Convocatoria pechada
13/10/2020 27/10/2020
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019
Convocatoria pechada
12/12/2019 14/01/2020
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Convocatoria pechada
07/05/2019 21/05/2019

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Convocatoria pechada
22/06/2020 30/09/2020
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Convocatoria pechada
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
26/05/2020 26/06/2020
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
26/05/2020 26/06/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Convocatoria pechada
11/09/2018 20/09/2018

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria pechada
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Convocatoria pechada
16/10/2019 31/10/2019
Premios Consello Social _UVigoHumana
Convocatoria pechada
18/09/2019 03/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga
Convocatoria pechada
05/06/2019 13/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria
Convocatoria pechada
19/02/2020 19/06/2020
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020
Proxima apertura
02/11/2020 13/11/2020
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/2020
Convocatoria pechada
02/10/2019 11/10/2019

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin