Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnoloxías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción.

As Xeotecnoloxías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora.

Se premes no recadro de abaixo poderás descargar a memoria do Programa.

Memoria doutoramento 1,4Mb

 

Organización

Coordinador

 

Comisión académica:

  • Henrique Lorenzo Cimadevila (Presidente)
  • Mercedes Solla Carracelas (Secretaria)
  • Luís Ortiz Torres
  • José Carlos Caamaño
  • Diego González Aguilera
  • Javier Gómez Lahoz
  • Angel Luis Muñoz Nieto