Indicador 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Prazas ofertadas 6 6 6
Demanda 6 5 8
Matrícula de novo ingreso 4 4
Matrícula total 11 13 14
% de estudantado estranxeiro matriculado 18,18% 15,38% 14,29%
% de estudantado procedentes de estudos de mestrado doutras universidades 25,00% 25,00% 20,00%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 45,45% 30,77% 35,71%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 9,09% 7,69% 7,14%
Número de teses defendidas 2 2 2
% de profesorado con sexenios vivos 46,15% 46,15% 38,10%
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo 2 4 3
% de teses coa calificación de “cum laude” 50,00% 0,00% 100,00%
% de doutores con mención internacional 0,00% 0,00% 100,00%