Description Opening Closing
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Description Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2021
Closed Call
23/02/2021 01/03/2021

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Axudas COVID-19
Closed Call
22/01/2021 19/02/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Closed Call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Closed Call
18/09/2020 15/11/2020

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Description Opening Closing

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Closed Call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Closed Call
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed Call
06/07/2020 10/10/2020

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Description Opening Closing

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Closed Call
13/02/2021 12/03/2021

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Description Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2020
Closed Call
16/11/2020 11/12/2020

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed Call
01/09/2020 09/10/2020

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed Call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed Call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed Call
22/01/2021 22/02/2021

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2020
Closed Call
21/01/2021 04/02/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020
Closed Call
17/12/2020 21/01/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Closed Call
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Closed Call
13/10/2020 27/10/2020
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020
Closed Call
10/12/2020 21/01/2021
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Closed Call
07/05/2019 21/05/2019

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Closed Call
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de viaxe
Closed Call
04/05/2021 03/06/2021
Estadías en centros de investigación
Closed Call
04/05/2021 03/06/2021

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Closed Call
11/09/2018 20/09/2018

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Description Opening Closing

 

Universidade de Vigo

Description Opening Closing
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Closed Call
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Closed Call
10/03/2021 08/04/2021
Premios Consello Social UVigoHumana
Closed Call
02/11/2020 16/11/2020
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2020
Closed Call
02/11/2020 11/01/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Closed Call
26/02/2021 16/04/2021
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020/2021
Soon
13/09/2021 24/09/2021

 

Xunta de Galicia

Description Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed Call
01/03/2019 16/09/2019

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Description Opening Closing